Psychoterapeuta - O mnie


Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt , trenerem, pedagogiem mianowanym, oligofrenopedagogiem. Na codzień świadczę psychoterapię indywidualną  oraz grupową (w tym dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, DDD). Oferuję wsparcie w formie online oraz stacjonarnie.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam: w Centrum Zdrowia Psychicznego Multimed, Poradni Uzależnień Wikamed, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie, w Domu Stałego Pobytu dla Seniorów, w szkołach, w przedszkolach, na Świetlicy Socjoterapeutycznej, w Gabinecie Pomocy Psychologicznej Gestalt, w Ośrodku Leczenia Uzależnień. 

Specjalizuję się w pracy z klientem w podejściu Gestalt:

  • psychoterapii osób dorosłych
  • psychoterapii młodzieży oraz doradztwie i wsparciu rodziców, 
  • prowadzeniu konsultacji, warsztatów rozwojowych i terapeutycznych.

 

Praktykuję model komunikacji opartej na empatii (NVC). Podstawą w mojej pracy jest - jedność w różnorodności, szacunek do drugiego człowieka i do Jego niepowtarzalności. Jestem świadoma, że każdy ma swoją ścieżkę duchową. Niezależnie od tego jaki system wierzeń i praktyk deklaruje Klient, staram się uznać wyznawane przez Niego wartości – uznać, że to czym żyje, jest dla niego ważne i że tak tego doświadcza. Dla mnie jako terapeuty, istotą w pracy z Klientem jest uznać wolność drugiego człowieka i jego wybory, dać ze Swej strony uważność, zrozumienie i zaangażowanie.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP. 

W toku szkolenia przeszłam własną psychoterapię indywidualną. Jestem przekonana o tym, że praca nad sobą w terapii nie tylko przynosi doraźną ulgę w cierpieniu, lecz także jest szansą na wprowadzenie realnej zmiany w życiu.

Praca terapeutyczna i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, jest moją wielką pasją. Wierzę w to, że każdemu należy się pełnia życia.

Zacznij od dziś!

JAK PRACUJĘ?

Gabinet Psychoterapii „Tu i Teraz” to  miejsce, w którym oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i prowadzę psychoterapię w nurcie Gestalt. Klienci umówieni są na konkretną godzinę, nie muszą więc czekać w poczekalni na Swoją kolej, co sprzyja komfortowi pracy i większej dyskrecji samych spotkań. Sesje terapeutyczne odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu. Spotkanie trwa 50 minut. Pierwsze trzy sesje mają charakter konsultacji, które zmierzają do zawarcia kontraktu terapeutycznego. Podczas tych spotkań zarówno klient jak i terapeuta mogą się poznać i zdecydować o dalszej współpracy. Wspólnie ustalany jest cel terapii, a także warunki formalne oraz odpowiedzialność każdej ze stron. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemów zgłoszonych w terapii oraz od ustalonych wspólnie celów.

W pracy terapeutycznej często kieruję uwagę  Klienta na doznania płynące z ciała, które zwykle są pierwszą podpowiedzią w zrozumieniu emocji. Ważne są więc dla mnie nieświadome ruchy Klienta, zmiana rytmu oddychania, doznań fizycznych i uczuć.

W gabinecie jest przestrzeń nie tylko na rozmowę, bezpośrednią konfrontację z własnymi słabościami, trudnymi doświadczeniami, ale również na eksperymentowanie i poznawanie samego Siebie w takiej formie, która jest najbardziej przystępna i bliska klientowi. W trakcie sesji jest miejsce na swobodną ekspresję emocjonalną, taką jak płacz, krzyk, kopanie, uderzanie materaca. Mam tutaj również na myśli wyrażanie siebie poprzez: muzykę, taniec, śpiew, rysunek, poezję, zabawę. Dlatego oprócz dialogu w terapii stosuję także inne metody i techniki: przebudzenie sensoryczne, pracę nad energią, oddychaniem, pracę z ciałem, głosem, wyrażaniem emocji, pracę ze snem i ekspresję twórczą.

Rolą moją jako terapeuty nie jest ocenianie, lecz pomoc klientowi w odkryciu jego autentycznych pragnień, emocji i potrzeb. Cotygodniowe spotkania terapeutyczne prowadzone są w atmosferze akceptacji i zrozumienia.

To miejsce, w którym można rozpocząć Swoją  podróż w głąb własnej osobowości, a w efekcie końcowym do zaakceptowania Siebie, takim, jakim się jest naprawdę! Otwiera to drogę do satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i świadomego korzystania z wszelkich możliwości, jakie daje życie.

W celu umówienia wizyty zapraszam  Cię do kontaktu telefonicznego. Jeżeli nie odbieram,  prawdopodobnie prowadzę sesję. W takiej sytuacji najszybciej dodzwonisz się  5-10 min. przed każdą pełną godziną.

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA GESTALT?

Dla podejścia Gestalt charakterystyczne jest przekonanie, że „Istoty ludzkie - nawet te znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji, najlepiej będą rozwijać się i brać odpowiedzialność za własne życie, jeśli staną się bardziej świadome tego, kim są, wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami i pragnieniami, uczuciami i myślami, sprzecznościami i konfliktami, z tym co mówią i co robią.” (C.Sils, S.Fish, P.Lapworth).

Samo słowo „Gestalt" tłumaczone z niemieckiego znaczy tyle, co „zorganizowana całość".

Najważniejszym celem Psychoterapii Gestalt jest poszerzenie świadomości i obszaru doświadczania, a więc świadomości tego w jaki sposób emocjonalność i wrażliwość poznawcza Klienta, wspiera go lub ogranicza w zaspokajaniu jego potrzeb i osiąganiu zamierzonych celów. Korzystnym efektem jest  wyjście poza dotychczasowe wzorce postępowania, które straciły swoją adaptacyjną właściwość i dawno już nam nie służą, a stały się przyczyną różnych objawów, jak np. lęk, obniżenie nastroju, zaburzenia kontaktu z otoczeniem, symptomy w ciele.

Pomoc Psychologiczna w podejściu Gestalt polega na ujmowaniu w procesie doświadczeń: cielesnych, umysłowych, duchowych, gdyż na każdym z tych poziomów gromadzimy blokady, które są dla nas jak kajdany, nie pozwalające nam w pełni zadbać o Siebie.

Na poziomie ciała mamy nagromadzone emocje, które nie uwalniane przez lata kumulują się jak przytwierdzone do naszego ciała ciężary. To między innymi: strach i lęk, poczucie winy, złość, frustracja, dające się poznać jako bolesne napięcia w poszczególnych partiach ciała. Dlatego, aby poznać siebie należy wczuć się we własne ciało, ono najlepiej zna drogę do nas samych. I nie chodzi tutaj o to by mówić o ciele, a wręcz rozmawiać ze swoim ciałem.

Na poziomie umysłu mamy wdrukowane często od okresu dzieciństwa: ograniczające przekonania, automatyczne i destrukcyjne nawyki myślowe, czy ciągle powracające czarne scenariusze na temat przyszłości.

Natomiast na poziomie duszy zmagamy się z egzystencjalnym kryzysem i brakiem poczucia sensu. Bywa, że czujemy się zagubieni, wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie- „Kim jestem?”, „ Dokąd zmierzam?”. I tak na przykład brak poczucia sensu może być wspierany przez przekonanie „ Do niczego się nie nadaję”.

W terapii Gestalt zakładamy, że każda jednostka jest zdolna do samoregulacji i posiada wszystkie potrzebne jej narzędzia do zaspakajania własnych potrzeb. Zakłócenia w tym procesie upatrujemy w różnych niedokończonych sprawach i sytuacjach z przeszłości, które zakłócają funkcjonowanie człowieka blokując nasze emocje i powodując różne ograniczenia. Przeszłość znacząco wpływa na nasze życie. Nasze doświadczenia, przypisywane im znaczenie i sposoby, w jakie na nie reagujemy, są często wzorami reakcji, które miały swój początek w dzieciństwie.

Cały proces psychoterapii odbywa się w oparciu o relację terapeutyczną, która w tym podejściu jest uważana za czynnik uzdrawiający, prowadzący do samoakceptacji i otwierający drogę do osobistego wzrostu i rozwoju. Klient przy wsparciu Terapeuty,  zdolny jest odnaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania oraz wypracować własne sposoby radzenia Sobie z trudnościami, których doświadcza (jest to tzw. twórcze przystosowanie). Dlatego też pomocne są mu w tym naturalne zasoby pochodzące z jego umysłu, ciała, a także emocji. Gestalt pobudza do poszukiwania wewnętrznej życiowej harmonii, znalezienia i umocnienia własnej przestrzeni wolności, rozwój własnego oryginalnego sposobu życia, lepszego poznania siebie i zaakceptowania takim, jakim się jest naprawdę.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną!

Monika Anna Żabierek
62-510 Konin

oraz

Sługocinek 10A
62-590 Golina

tel: 693 262 733
email: tuiteraz19@gmail.com

  Facebook

Zapoznałem się ze zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij